Danh bạ web

eBook.edu.vn

Cộng đồng sách điện tử

Tiếng Việt ebook.edu.vn

Sách và tài liệu điện tử, được phân theo lĩnh vực, nguồn cung cấp, thời gian đăng tải, tác giả và điểm đánh giá của người sử dụng. Cung cấp các dịch vụ tìm kiếm, lưu trữ, chia sẻ, quảng cáo sách và tư liệu. Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử.