Danh bạ web

Wikisource Việt Nam

Kho văn thư lưu trữ trực tuyến

Tiếng Việt vi.wikisource.org

Một dự án của Wikimedia Foundation. Thư viện các ấn phẩm có nội dung tự do thuộc nhiều thể loại: văn học, luật pháp, sử lược... được người dùng gửi lên. Hướng dẫn sử dụng.