Danh bạ web

VietinBank.vn

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Tiếng Việt www.vietinbank.vn (Tiếng Anh)

Tổng quan về hoạt động và tổ chức của ngân hàng. Các dịch vụ trực tuyến: internet banking, sms banking, ATM trực tuyến. Hệ thống chi nhánh và máy ATM. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.