Danh bạ web

YP.vn

Những trang vàng Việt Nam

Tiếng Việt www.yp.vn (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Trang vàng Việt Nam. Danh bạ riêng. Thông tin thị trường. YPshopping. E-catalogue. Video.