Danh bạ web

Vinacomin.vn

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản

Tiếng Việt www.vinacomin.vn

Tin tức sự kiện, hình ảnh về hoạt động của Tập đoàn. Lĩnh vực kinh doanh: than, khoáng sản, công nghiệp nhẹ, điện, cơ khí, vật liệu. Hệ thống đơn vị thành viên. Văn bản pháp quy, báo cáo tổng kết.