Danh bạ web

Language Link

Trung tâm đào tạo tiếng Anh

Tiếng Việt llv.edu.vn (Tiếng Anh)

Tổ chức giáo dục và đào tạo Anh quốc tại Việt Nam, đào tạo tiếng Anh cho trẻ em, sinh viên, giáo viên, tiếng Anh giao tiếp chuyên nghiệp, tiếng Anh học thuật, luyện thi chứng chỉ quốc tế và dự bị quốc tế IFY. Thông tin về các khóa học, trung tâm khảo thí, lịch sự kiện. Blog tiếng Anh Language Link.