Danh bạ web

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Tiếng Việt drvn.gov.vn

Quản lý hoạt động xây dựng, bảo trì đường bộ. Thông tin kết cấu hạ tầng – ATGT. Danh mục tuyến đường bộ liên tỉnh, quốc tế, trạm dừng nghỉ. Quy trình sát hạch lái xe, thông báo cấp đổi giấy phép, thủ tục đăng ký xe máy, bộ câu hỏi sát hạch.