Danh bạ web

Nghị Lực Sống.net

Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật

Tiếng Việt nghilucsong.net

Giới thiệu tổng quan trung tâm Nghị lực sống và thông tin các chương trình đào tạo, việc làm cho người khuyết tật. Danh sách những người cần giúp đỡ và mục lưu bút, album hình ảnh - video.