Danh bạ web

Đại học Hàng hải Việt Nam

Tiếng Việt www.vimaru.edu.vn

Tiền thân là trường Sơ cấp Hàng Hải, đào tạo các ngành Vận tải biển, kinh tế vận tải biển, công trình thủy, công nghệ đóng tàu... Thông báo tuyển sinh. Đăng ký học trực tuyến. Tin hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và bản tin ngành.