Danh bạ web

Sinh Viên IT.net

Cộng đồng sinh viên CNTT

Tiếng Việt sinhvienit.net

Diễn đàn thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, thủ thuật mạng, máy tính, lập trình phần mềm, phần cứng, thiết kế web... Thư viện bài giảng tin học. Tạp chí tin học.