Danh bạ web

Huế Festival.com

Tiếng Việt www.huefestival.com (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)

Trang chính thức của Festival Huế cung cấp thông tin về các kỳ Festival Huế từ trước đến nay: ý nghĩa, biểu tượng, sự kiện, chương trình nghệ thuật, giá vé tham dự. Giới thiệu lịch sử, địa điểm du lịch – giải trí, di tích, làng nghề tại Huế.

Categories:

Festivals
TP. Huế