Danh bạ web

Trường Đại học Điện lực

Tiếng Việt www.epu.edu.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu tổng quan về Trường, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất. Thông tin về các chuyên ngành đào tạo, chương trình tuyển sinh. Tin tức các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Góc Sinh viên, Thư giãn.