Danh bạ web

Khai Phong.vn

Tư vấn luật

Tiếng Việt khaiphong.vn

Dịch vụ tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực: đầu tư và phát triển dự án, doanh nghiệp, tái cơ cấu, mua bán & sáp nhập, bất động sản, tài chính & thuế, ngân hàng & tín dụng, chứng khoán & thị trường vốn, hợp đồng, thương mại, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp. Hướng dẫn thủ tục pháp lý. Nghiên cứu pháp luật. Dự án tiêu biểu.