Danh bạ web

Unilever.com.vn

Sản xuất hàng tiêu dùng (en)

Tiếng Anh www.unilever.com.vn

Nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc thân thể, gia đình, thực phẩm, mỹ phẩm. Thương hiệu tiêu biểu: Viso, Lifebuoy, Sunslik, Clear, Dove, Omo, Knorr. Kế hoạch sống bền vững. Báo cáo kinh doanh, môi trường thường niên.