Danh bạ web

Fosco.vn

Kinh doanh đa ngành

Tiếng Việt fosco.vn (Tiếng Anh)

Lĩnh vực hoạt động chính: kinh doanh nhà, cung ứng lao động, quản lý Trường Tiểu học quốc tế FOSCO và cung ứng các dịch vụ hỗ trợ dành cho cơ quan nước ngoài tại Tp. HCM. Giới thiệu về tổ chức, năng lực hoạt động và các dự án đang đầu tư. Thông tin tuyển dụng.