Danh bạ web

Đại học Ngoại thương Hà Nội

Tiếng Việt www.ftu.edu.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu lịch sử, cơ cấu tổ chức, các hệ đào tạo và những thành tựu tiêu biểu của trường. Tin tức & sự kiện về trường, hội thảo trong nước, quốc tế, tin tuyển sinh. Hỗ trợ tra cứu kết quả học tập, thời khóa biểu và hệ thống học trực tuyến.