Danh bạ web

Subscene.com

Thư viện phụ đề phim (en)

Tiếng Anh subscene.com

Trang chia sẻ phụ đề phim bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Danh mục phụ đề phổ biến và mới tải gần đây. Chức năng tìm kiếm, xem và tải lên phụ đề phim, diễn đàn trao đổi thông tin.