Danh bạ web

Ga Sài Gòn.com.vn

Tiếng Việt gasaigon.com.vn

Giới thiệu khái quát về quá trình phát triển, cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của Ga Sài Gòn. Tra cứu thông tin giờ tàu, giá vé, giờ tàu trễ. Bảng giá vé dịch vụ vận chuyển hành lý, hàng hóa và hướng dẫn đặt vé qua điện thoại. Tin tức và các thông báo khác.