Danh bạ web

GLN.edu.vn

Trung tâm đào tạo Anh ngữ

Tiếng Việt www.gln.edu.vn (Tiếng Anh)

Cung cấp các khóa học Anh ngữ dành cho trẻ em, giao tiếp, thương mại, luyện thi IELTS, học tiếng Anh online. Thông tin lịch khai giảng và học phí, lịch thi IELTS MOCK TEST. Đăng ký thi IELTS và kiểm tra trình độ đầu vào. Bản tin GLN.