Danh bạ web

Kiến trúc Việt Nam.org.vn

Tiếng Việt kientrucvietnam.org.vn (Tiếng Anh)

Tin tức về các lĩnh vực liên quan: xây dựng, kiến trúc, quy hoạch... Thông tin, hình ảnh kiến trúc thế giới. Các mục Lý luận, Phê bình, Nghiên cứu kiến trúc và Góc nhìn thời sự. Các mẫu thiết kế đẹp.