Danh bạ web

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Tiếng Việt www.langson.gov.vn

Giới thiệu chung, cơ cấu tổ chức tỉnh, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh. Tin tức, sự kiện nổi bật. Thông tin định hướng phát triển, quy hoạch, dự án của tỉnh. Chuyên mục dành cho chính quyền, người dân, doanh nghiệp.