Danh bạ web

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương

Tiếng Việt www.nchmf.gov.vn (Tiếng Anh)

Trang web chính thức của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia. Dự báo tình hình thời tiết, diễn biến hải văn, thuỷ văn, dự đoán và cảnh báo thiên tai như lũ lụt, hạn hán, bão. Giới thiệu kiến thức khí tượng thủy văn.