Danh bạ web

BIDV.com.vn

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tiếng Việt bidv.com.vn (Tiếng Anh)

Lĩnh vực hoạt động: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và đầu tư tài chính. Tiện ích BIDV Online cho khách hàng. Dịch vụ thẻ, tra cứu tỷ giá, lãi suất, biểu phí. Giới thiệu dự án tài chính nông thôn. Tin tức sự kiện, tài chính, ngân hàng. Tin khuyến mại.