Danh bạ web

Rapidshare.com

Dịch vụ chia sẻ dữ liệu (en)

Tiếng Anh www.rapidshare.com

Mạng chia sẻ dữ liệu thu phí hoặc miễn phí hoạt động tại Thụy Sĩ. Các tính năng nổi bật: dung lượng files lên đến 200MB, không cần nhập Captcha, không cần chờ để tải files kế tiếp... Đăng ký tài khoản trả phí với nhiều tính năng và dung lượng tải files hơn.