Danh bạ web

Him Lam BC.com.vn

Văn phòng điện tử

Tiếng Việt www.himlambc.com.vn

Dịch vụ cho thuê: văn phòng trọn gói, góc làm việc hoặc văn phòng điện tử với các tiện ích hành chính, pháp lý tiêu chuẩn. Thông tin chi tiết từng loại hình cho thuê và biểu giá. Tòa nhà tại quận Hoàn Kiếm.