Danh bạ web

MP Telecom.com.vn

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Tiếng Việt www.mptelecom.com.vn

MP Telecom là công ty chuyên cung cấp dịch vụ Tổng đài chăm sóc khách hàng (contact center) và Thuê ngoài quy trình kinh doanh. Tổng hợp tin tức hoạt động; thông tin về dịch vụ và kết quả tuyển dụng. Danh sách một số đối tác và khách hàng tiêu biểu.