Danh bạ web

Saigon Tourist

Du lịch Sài Gòn (en)

Tiếng Anh saigon-tourist.com (Tiếng Việt)

Giới thiệu về công ty du lịch Sài Gòn Tourist; tin tức hoạt động du lịch của Việt Nam và quốc tế. Hệ thống các đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực lữ hành, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ giải trí.