Danh bạ web

Hoa Sen Group.vn

Sản xuất tôn và ống thép - ống nhựa

Tiếng Việt www.hoasengroup.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu sản phẩm, mạng lưới công ty thành viên, dự án tiêu biểu. Báo cáo tài chính, tin tức công ty, hoạt động cộng đồng. Hệ thống phân phối nội địa, xuất khẩu.