Danh bạ web

Yêu âm nhạc.com

Tiếng Việt www.yeuamnhac.com

Diễn đàn dành cho những người yêu âm nhạc, với các ứng dụng nghe, xem video clip thuộc nhiều thể loại. Các bài viết chia sẻ cảm xúc, kiến thức âm nhạc. FC của các nghệ sĩ được yêu thích. Góc giải trí với hệ thống bán hàng tự động và thế giới game.