Danh bạ web

HotDeal.vn

Mua hàng theo nhóm

Tiếng Việt www.hotdeal.vn

Trang bán phiếu giảm giá cho các sản phẩm và dịch vụ: ăn uống, giải trí, thiết bị y tế, thời trang, các khóa học... Hướng dẫn đăng ký tài khoản, mua phiếu giảm giá trực tuyến, phương thức thanh toán và giao nhận phiếu.