Danh bạ web

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội

Tiếng Việt humg.edu.vn

Trang thông tin tổng quan về quá trình hình thành và phát triển, cơ sở vật chất, tổ chức và hoạt động của Trường. Tin tức, bài viết và các thông báo về đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Phòng sau Đại học. Thông tin về các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế.