Danh bạ web

Hùng Hà bóng bàn.com.vn

Tiếng Việt www.hunghabongban.com.vn

Phân phối và cung cấp dụng cụ bóng bàn: vợt, mặt vợt, cốt vợt, trang phục, bàn, máy bắn bóng. Cung cấp bảng báo giá, hỗ trợ đặt hàng trực tuyến và các hình thức thanh toán.