Danh bạ web

Bản đồ số imap

Tiếng Việt www.imap.com.vn

Dịch vụ bản đồ trực tuyến và các tiện ích: tìm kiếm, dẫn đường, thông tin giao thông, thông tin tắc đường... Cung cấp thiết bị dẫn đường cá nhân iMap N600. Hướng dẫn đăng ký thành viên và chia sẻ địa điểm yêu thích. Hỗ trợ kỹ thuật và tải phần mềm - tài liệu.