Danh bạ web

Bộ Công thương Việt Nam

Tiếng Việt www.moit.gov.vn (Tiếng Anh)

Trang tin chính thức của Bộ Công thương Việt Nam, cơ quan quản lý cấp nhà nước về công nghiệp và thương mại, gồm các ngành: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng, dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, … và các ngành công nghiệp khác.