Danh bạ web

Indochine Hotel.vn

Tiếng Việt indochinehotel.vn

Trực thuộc Công ty cổ phần du lịch Pơlang - Kontum. Giới thiệu không gian, tiện nghi, bảng giá hệ thống phòng ngủ. Thông tin các dịch vụ tiện nghi, nhà hàng, du lịch tại khách sạn Đông Dương Indochine.