Danh bạ web

Sony.com.vn

Tập đoàn điện tử điện gia dụng

Tiếng Việt www.sony.com.vn

Thành viên của Sony Electronics Inc. Danh mục sản phẩm. Hệ thống đại lý. Trung tâm bảo hành. Thông tin hỗ trợ sử dụng, bảo hành, bảo trì. Tiện ích đăng ký nhận bản tin về sản phẩm dịch vụ mới.