Danh bạ web

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

Tiếng Việt www.thanhhoa.gov.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu tổ chức chính quyền, lịch sử, văn hóa, thắng cảnh và du lịch tỉnh Thanh Hóa. Thông tin doanh nghiệp, cơ hội đầu tư, các dự án phát triển. Tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh. Lịch công tác, tiếp dân của thường trực UBND tỉnh.