Danh bạ web

Khung đẹp.com.vn

Tiếng Việt www.khungdep.com.vn

Tiền thân là QSHOP và QFRAME, chuyên kinh doanh khung tranh. Cung cấp khung nhựa composite, khung gương cổ điển, thiết bị làm khung. Chi nhánh cửa hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.