Danh bạ web

Vietnamworks.com

Thông tin tuyển dụng và việc làm

Tiếng Việt www.vietnamworks.com (Tiếng Anh)

Cung cấp thông tin tuyển dụng, tìm việc và chức năng tìm kiếm việc làm theo lĩnh vực - ngành nghề kinh doanh trên toàn quốc. Đăng nhập và tạo hồ sơ xin việc trực tuyến miễn phí.