Danh bạ web

Tiger MiniGolf.com

Thiết bị sân chơi gôn (en)

Tiếng Anh www.tigerminigolf.com (Tiếng Việt)

Cung cấp các thiết bị: cỏ nhân tạo, bóng, lỗ bóng, gậy minigolf... Dịch vụ thiết kế sân golf mini. Tư vấn đầu tư kinh doanh sân golf mini. Giới thiệu sân golf mini trong nhà: giờ chơi, luật chơi.