Danh bạ web

Cây cảnh Thăng Long.vn

Dịch vụ cây cảnh

Tiếng Việt www.caycanhthanglong.vn

Sản xuất kinh doanh chậu cảnh cao cấp, dụng cụ làm vườn nhập khẩu, đào tạo nghệ nhân bonsai. Siêu thị hoa, hội chợ bonsai. Khu trưng bày, vị trí vườn cảnh. Dịch vụ chăm sóc cây xanh văn phòng, điện hoa.