Danh bạ web

Thông báo tên miền.vn

Tiếng Việt thongbaotenmien.vn

Cổng thông tin điện tử về tình hình phát triển internet Việt Nam của Bộ Thông tin - Truyền thông. Thống kê tên miền .VN, số lượng các địa chỉ IPv6 được cấp và số người sử dụng internet. Danh bạ các công ty cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam.