Danh bạ web
 • iDoc.vn

  Thư viện tài liệu và sách

  idoc.vn

  Tổng hợp tài liệu, luận văn tốt nghiệp và báo cáo chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: kinh tế, xây dựng, công nghệ thông tinh, môi trường... và sách ebook, sách nói các thể loại. Các quy định chia sẻ, bán và tải về tài liệu có tính phí, hoặc đọc trực tuyến.

  Categories:

  Tài liệu & Tài nguyên giáo dục, Văn học
  Tài liệu, Xem trực tuyến
  Việt Nam

 • Văn mẫu.vn

  Tài liệu học tập

  vanmau.vn

  Cung cấp các bài văn mẫu tham khảo nhiều thể loại: văn biểu cảm, văn chứng minh, kể chuyện, miêu tả, nghị luận, thuyết minh và tự sự. Hỗ trợ đọc trực tuyến không cần đăng nhập.

  Categories:

  Việt Nam