Danh bạ web
Tìm thấy 1 trang web
  • Trung tâm GDTX An Giang

    www.trungtamgdtxag.com

    Giới thiệu tổng quan về Trung tâm, cơ cấu tổ chức và các hoạt động công đoàn - Đoàn thanh niên. Thông tin đào tạo: tin học, ngoại ngữ, hướng nghiệp nghề, bổ túc văn hóa, đại học từ xa... Hỗ trợ xem điểm thi. Thời khóa biểu, lịch thi và lịch công tác. Thư viện bài giảng điện tử, tài liệu khóa học và văn bản pháp luật.