Danh bạ web
 • Xe Đạp.org

  Diễn đàn thảo luận về xe đạp

  xedap.org

  Diễn đàn về môn xe đạp tại Việt Nam và trên thế giới. Giới thiệu các loại đua xe. Tin tức các giải đua. Kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng và kỹ năng luyện tập. Kỹ thuật sửa chữa và bảo trì xe đạp. Thông tin dụng cụ, thiết bị, trang phục trong đua xe đạp.

  Categories:

  Việt Nam