Danh bạ web
 • Sở Tư pháp Đà Nẵng

  sotuphap.danang.gov.vn

  Tổng quan về cơ cấu tổ chức, các phòng ban, đơn vị trực thuộc, trách nhiệm và quyền hạn của Sở. Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng trên địa bàn thành phố. Thông tin trợ giúp pháp lý, theo dõi thi hành pháp luật. Hướng dẫn thủ tục hành chính. Văn bản liên quan.

 • Thanh tra Thành phố Đà Nẵng

  www.thanhtra.danang.gov.vn

  Giới thiệu chức năng nhiệm vụ Ban thanh tra, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố. Thông tin về quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Danh mục các cuộc thanh tra đã có kết luận của cấp có thẩm quyền hoặc đang triển khai, những vụ khiếu tố, khiếu nại đã được giải quyết. Văn bản pháp luật.

  Categories:

  Pháp luật & Tòa án, Chính phủ
  Tổ chức chính phủ

 • VKS Đà Nẵng.gov.vn

  vksdanang.gov.vn

  Giới thiệu lịch sử phát triển, tổ chức cán bộ, các đơn vị kiểm sát cấp cơ sở trực thuộc. Thông tin hoạt động kiểm sát, hình sự, dân sự, công tác nghiệp vụ, tuyển dụng - bổ nhiệm, học tập và làm theo lời Bác. Tin tức, sự kiện ngành kiểm sát.